Liên hệ

    Thông Cẩm Thủy, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì, 
      Thành phố Hà Nội

    04 33624103

   info@kimsan.com.vn