Văn hóa trà tại Anh

22/01/18 05:01:05
Chúng ta biết Trung Quốc là nước đưa trà đến với các nước phương Tây. Nhưng tại sao trà lại đến được Anh và trở thành một phần văn hóa như ngày nay?

Từ khóa: